Follow us on :

सभासद होण्यासाठीची प्रक्रिया :

आपण संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सत्यवादी ह्युमन राईटसचे सभासद होत आहात याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद!
सभासद होताना पुढील तांत्रिक प्रक्रिया कृपया पूर्ण करावी.

  • प्रथम सभासद अर्ज पूर्ण भरावा.‘ई-मेल’ अचूक लिहावा.
  • अर्ज पूर्ण भरून झाल्यावर ‘पाठवा’ येथे क्लिक करावे.

धन्यवाद!

 

SATYAWADI HUMAN RIGHTS

Appeal Form

 
 
नाव :
   
मोबाईल :
   
इमेल :
   
कळवा :
   
कोड:
     36a67