Follow us on :

सभासद होण्यासाठीची प्रक्रिया :

आपण संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सत्यवादी ह्युमन राईटसचे सभासद होत आहात याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद!
सभासद होताना पुढील तांत्रिक प्रक्रिया कृपया पूर्ण करावी.

  • प्रथम सभासद अर्ज पूर्ण भरावा.‘ई-मेल’ अचूक लिहावा.
  • अर्ज पूर्ण भरून झाल्यावर ‘पाठवा’ येथे क्लिक करावे.

धन्यवाद!

 

सत्यवादी ह्युमन राईटस

सहभागी व्हा

 
Date of Birth     Date: 
 
*Full Name:
Surname Name Father/Husband
Name
 
  Father/Husband Full Name Education Blood Group
 
  State District City/Taluka
 
 
  Loksabha Constituency   Vidhansabha Constituency
 
Address:
 
  Tel No. Mobile No. E-mail
 
Business/
Service
Address:
 
  Annual Income Native Place District
       
Code 5e014